از چه زمانی باید به دندان پزشک اطفال مراجعه کرد؟

دندان پزشک اطفال

مراقبت از دندان های شیری به اندازه دندان های دائمی حائز اهمیت است. از آنجا که به محض رویش اولین دندان احتمال وقوع پوسیدگی وجود دارد، مراجعه به موقه به دندان پزشک اطفال می تواند راهکار مهمی در پیشگیری از مشکلات دهان و دندان در کودک باشد.

توصیه می شود که اولین مراجعه به دندان پزشک، بعد از رویش اولین دندان و قبل از تولد یک سالگی کودک انجام شود. دندان پزشک اطفال مشکلات موجود را تشخیص داده و برای پیشگیری از مشکلات احتمالی راهکار های مناسبی را به والدین توصیه خواهد کرد.