دندان های شیری

دندان های شیری

۲۰ دندان شیری از هنگام تولد در فک وجود دارند و به طور معمول از ۶ ماهگی تا یک سالگی شروع به رویش می کنند.

در اغلب کودکان  دندان های شیری تا ۳ سالگی کامل می شوند. دندان های شیری در هر نیمه فک شامل دو دندان پیشین ، یک دندان نیش، دو دندان آسیا می باشند. با وجود اینکه الگوی رویش دندان در کودکان مختلف است، اما معمولا در اغلب کودکان این دندان ها با الگویی که در شکل زیر آمده است می رویند.

دندان های شیری

دندان های شیری کودکان به اندازه دندان های دائمی آنها دارای اهمیت بوده و به مراقبت نیاز دارند. دندان های شیری علاوه بر کمک به جویدن و تکلم کودک، فضای لازم برای رویش دندان های دائمی را فراهم می سازند. هنگامیکه یک دندان شیری خیلی زودتر از زمان طبیعی از دست برود دندان هاي مجاور به سمت فضای خالي حركت كرده و فضاي موجود را تنگ تر مي نمايند. لذا رويش دندان دايمي دچار مشكل مي شود و می تواند سبب کج شدن دندان های دائمی گردد. بنابراین حفظ و نگه داری دندان های شیری به سلامت دندان های دائمی کمک می کند. علاوه بر این پوسیدگی در دندان های شیری، ریسک پوسیدگی در دندان های دائمی را افزایش می دهد.